Drewno – materiał XXI wieku

W dniach 15-16 listopada 2016 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie odbędzie się XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie pt. „DREWNO – MATERIAŁ XXI WIEKU”.

Celem Konferencji, jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń naukowych dotyczących szeroko rozumianej technologii drewna. Organizatorzy konferencji liczą, że dyskusje jej towarzyszące będą inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie drzewnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Obszary tematyczne konferencji:

-struktura i właściwości drewna

-chemia drewna, celulozy i papieru

-konstrukcje drewniane

-technologia i struktura tworzyw drzewnych

-mechaniczna obróbka drewna i tworzyw drewnopochodnych

-meblarstwo

-ochrona drewna

-organizacja i zarządzanie w przemyśle drzewnym

-modyfikacje drewna i tworzyw drzewnych

 

Tegoroczna Konferencja, odbywająca się w roku obchodów 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW.

źródło: www.4woodi.pl« powrót do Aktualności 23 września 2016
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013