Rada Ministrów przyjęła 20 stycznia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Istotą projektu jest określenie sankcji za naruszenie unijnych przepisów w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz dotyczących obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

czytaj dalej » 21 stycznia 2015

Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego informuje, że uzyskało w grudniu 2014 r jeszcze niepotwierdzoną oficjalnie informację, iż zarząd organizacji FSC (Forest Stewardship Council – International Center w Bonn) w ostatnich dniach ub. roku podjął nieoczekiwaną decyzję o zawieszeniu działalności Związku Stowarzyszeń na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa FSC Polska, jako swego akredytowanego reprezentanta.

czytaj dalej » 19 stycznia 2015

Grupa ukraińskich posłów w grudniu zgłosiła do Rady Najwyższej Ukrainy (Верховної Ради України) projekt ustawy zakazującej wywozu z Ukrainy drewna dębowego okrągłego, oraz w postaci tarcicy grubszej niż 70 mm i tarcicy o wilgotności wyższej niż 22%.

czytaj dalej » 14 stycznia 2015

Według Rumuńskiej Izby Obrachunkowej w Rumunii nielegalnie wyciętych zostało prawie 400,000 ha lasów, donosi prasa. To blisko 6% całkowitej powierzchni lasów w tym kraju. Władze mówią o ponad 5 mld € strat.

czytaj dalej » 13 stycznia 2015

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zaprasza przedsiębiorców branży drzewnej do aktynwego właczenia się w proces ustalania wielkości pozyskania drewna, określanego dla każdego nadleśnictwa w ramach 10-letnich planów urządzania lasu.

czytaj dalej » 8 stycznia 2015

Na stronach PGL Lasy Państwowe pojawiła się "Informacja dotycząca procedur sprzedaży drewna na 2015 rok". Dyrektor Generalny Adam Wasiak odniósł sie w niej do kontrowersji, jakie powstały po zakończeniu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym. Chodzi m. in. o pojawieniu się w ofercie znacznie mniejszej niż spodziewał się przemysł drzewny, ilości drewna. Informowaliśmy już Państwa o tym wcześniej.

czytaj dalej » 2 stycznia 2015

Przekazujemy jednolite wzory umów sprzedaży zalecane do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na rok 2015.

czytaj dalej » 29 grudnia 2014

Wg danych niemieckiego Urzędu Statystycznego, do końca października 2014r. import drewna okrągłego iglastego z Polski spadł o 18,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2013r. Konkretnie w tym roku Niemcy zaimportowały 1.576.878 m3, a w ciągu 10 miesięcy 2013r. – 1.928.532 m3 ( w całym ub. roku 2.309.627m3).

czytaj dalej » 22 grudnia 2014

Informacja o zmianach cen drewna okrągłego kupowanego w Lasach Państwowych, utworzonych w wyniku zakończonych procedur sprzedaży na rok 2015, na dzień 15 grudnia 2014r., obejmujących:

czytaj dalej » 18 grudnia 2014
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013